శీర్షిక పోస్ట్ తేదీ ఆఖరి తేది
కొరిజెండమ్ అనేది "TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT" టెండర్‌లో భాగం కొరిజెండమ్ 28-12-2022 05-01-2023

కొరిజెండమ్ పేరు: కొరిజెండమ్ అనేది "TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT" టెండర్‌లో భాగం.
వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ: 05/01/2023
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం IT మౌలిక సదుపాయాల కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 1 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 27-12-2022 28-12-2022

కొరిజెండమ్ పేరు: అగర్తల వద్ద త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 1 టెండర్ డాక్యుమెంట్" వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:28/12/2022 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 28/12/2022, 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 1 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 26-12-2022 02-01-2023

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 1 టెండర్ డాక్యుమెంట్
వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:02/01/2023 (11:00 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 02/01/2023 , 4:00 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్టెండర్ 22-12-2022 06-01-2023

టెండర్ పేరు : 09 లొకేషన్‌లలోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 22-12-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ మరియు ప్రారంభ తేదీ:06-01-2023 (NIXIలో మధ్యాహ్నం 3.00)
సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభం & మూల్యాంకనం :06-01-2023 (3:30 PM)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు ఫోన్ నంబర్+91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ soumen@nixi.in ద్వారా శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్)ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం IT మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్టెండర్ 19-12-2022 28-12-2022

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
వర్గం: టెండర్
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం : 20/12/2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 22/12/2022
ప్రారంభ తేదీ: 20/12/2022
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 22/12/2022
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:28/12/2022 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 28/12/2022 , 4:00 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్‌లో అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్టెండర్ 19-12-2022 22-12-2022

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్‌లో అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్
వర్గం: టెండర్
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం : 19/12/2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 22/12/2022
ప్రారంభ తేదీ: 19/12/2022
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 22/12/2022
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం: 28/12/2022(11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 28/12/2022 , 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFPటెండర్ 16-12-2022 02-01-2023

టెండర్ పేరు: నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం
వర్గం: టెండర్
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం : 22 డిసెంబర్ 2022 – ఉదయం 11
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 27 డిసెంబర్ 2022 – 4 PM
ప్రారంభ తేదీ: 16 డిసెంబర్ 2022
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 22 డిసెంబర్ 2022 – ఉదయం 11:00
ముగింపు తేదీ & సమయం: 2 జనవరి 2023 , 11:00 AM
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: 2 జనవరి 2023 , 4:00 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర రాష్ట్ర డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కోసం కొరిజెండమ్ 3కొరిజెండమ్ 15-12-2022 19-12-2022

వర్గం: కొరిజెండమ్
కొరిజెండమ్ పేరు : అగర్తలాలో త్రిపుర రాష్ట్ర డేటా సెంటర్ కోసం IT మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కోసం కొరిజెండమ్ 3 వర్గం : కొరిజెండమ్
పోస్ట్ తేదీ: 15 డిసెంబర్ 2022
ముగింపు తేదీ:19 డిసెంబర్ 2022, 11:00 AM
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: టెక్నికల్ బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 22 డిసెంబర్ , 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుపొడిగింపు 14-12-2022 21-12-2022

పొడిగింపు కోసం నోటీసు

విషయం: 09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు

ప్రాథమిక సమర్పణకు చివరి తేదీ 14-10- 2022 అయిన పై టెండర్ దశలవారీగా 12-12-2022 వరకు పొడిగించబడిందని సమాచారం. కింది స్థానాల కోసం కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించేందుకు NIXI టెండర్‌ను మరో వారం పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది:

 • పూనే
 • పింప్రి-చిన్చ్వాడ్
 • బెంగళూరు
 • హైదరాబాద్
 • వాసి
 • ఔరంగాబాద్
 • పూరి
 • బెల్గాం
 • థానే

పొడిగింపు నోటీసును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కోసం కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 2కొరిజెండమ్ 09-12-2022 19-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కోసం కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 2
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తలాలో అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క కొరిజెండమ్ నంబర్ 2కొరిజెండమ్ 09-12-2022 19-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తలాలో అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క కొరిజెండమ్ నంబర్ 2
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 6 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 09-12-2022 16-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 6 టెండర్ డాక్యుమెంట్
చివరి బిడ్ సమర్పణ : 16 డిసెంబర్ 2022 (ఉదయం 11)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 16 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4)
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవడం: 21 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-5కొరిజెండమ్ 09-12-2022 16-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-5
చివరి బిడ్ సమర్పణ : 16 డిసెంబర్ 2022 (ఉదయం 11)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 16 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4)
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవడం: 20 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT కోసం ప్రశ్నలు & సూచనల సమర్పణ కోసం నోటీసుటెండర్ 08-12-2022 26-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: టెండర్
టెండర్ పేరు: TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT కోసం ప్రశ్నలు & సూచనల సమర్పణ కోసం నోటీసు
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 07-12-2022
NIXI 19-12-2022 ద్వారా స్పష్టీకరణ సమర్పణ
టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 26-12-2022
టెండర్ తెరవడం 28-12-2022
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

కొరిజెండమ్ 5 - అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్కొరిజెండమ్ 06-12-2022 12-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: కొరిజెండమ్ 5 - అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

కొరిజెండమ్ 4 - అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్కొరిజెండమ్ 06-12-2022 12-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్
టెండర్ పేరు: కొరిజెండమ్ 4 - అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తల వద్ద అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు- 1కొరిజెండమ్ 06-12-2022 19-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-1
టెండర్ పేరు: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు- త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తలాలో అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క 1
ముగింపు తేదీ & సమయం: 19 డిసెంబర్ 2022 (ఉదయం 11:00)
బిడ్ ప్రారంభ & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: 19 డిసెంబర్ 2022 (04:00 PM)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కోరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు- 1 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 07-12-2022 19-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-1
టెండర్ పేరు: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు- 1 అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
ముగింపు తేదీ & సమయం: 19 డిసెంబర్ 2022 (ఉదయం 11:00)
బిడ్ ప్రారంభ & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: 19 డిసెంబర్ 2022 (04:00 PM)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ యొక్క 4 కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసుకొరిజెండమ్ 01-12-2022 12-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-3
టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-3కొరిజెండమ్ 01-12-2022 12-12-2022

వివరాలు:

వర్గం: కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు-4
టెండర్ పేరు: అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు కోసం నోటీసుపొడిగింపు 28-11-2022 12-12-2022

పొడిగింపు కోసం నోటీసు

విషయం: 09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.

పైన పేర్కొన్న టెండర్ ప్రారంభ సమర్పణకు చివరి తేదీ 14-10- 2022, 21-10-2022న మొదటి పొడిగింపు ఇవ్వబడిందని సమాచారం. కింది స్థానాల కోసం కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించేందుకు NIXI టెండర్‌ను మరో రెండు వారాల పాటు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది:

 • పూనే
 • పింప్రి-చిన్చ్వాడ్
 • బెంగళూరు
 • హైదరాబాద్
 • వాసి
 • ఔరంగాబాద్
 • పూరి
 • బెల్గాం
 • థానే

పొడిగింపు నోటీసును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీటెండర్ 28-11-2022 02-12-2022

టెండర్ యొక్క దశలు:ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 28-11-2022

బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 02-12-2022 (NIXIలో 12.00)

టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం 02-12-2022 (12.30 PM)

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT కోసం ప్రీ-బిడ్ మీటింగ్ కోసం నోటీసునోటీసు 07-12-2022 -

సమావేశం పేరు:TSP కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం

తేదీ : 07-12-2022

సమయం : 4.00 PM

వేదిక: NIXI ప్రధాన కార్యాలయం

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్కొరిజెండమ్ 25-11-2022 06-12-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

షీట్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC).కొరిజెండమ్ 25-11-2022 05-12-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC)

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

షీట్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం IT మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ - అగర్తలటెండర్ 25-11-2022 09-12-2022

టెండర్ పేరు: త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ – అగర్తల

వర్గం: టెండర్
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 25 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 2 డిసెంబర్ 2022
ప్రారంభ తేదీ: 25 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం: 5 డిసెంబర్, 2022 , 11 AM
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 2 డిసెంబర్ 2022
ముగింపు తేదీ & సమయం: డిసెంబర్ 9 (ఉదయం 11)
బిడ్ ప్రారంభ & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: డిసెంబర్ 9 (సాయంత్రం 4)

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఇట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్కొరిజెండమ్ 24-11-2022 28-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఇట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం: 25 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022 6 PM
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 29 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11:00)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 29 నవంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4:00)
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవడం: 7 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6:00)
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

Tsp ఎంపికకు సంబంధించి నిట్ కోసం ప్రీ-బిడ్ మీటింగ్ కోసం నోటీసునోటీసు 24-11-2022 25-11-2022

వర్గం:నోటీసు

టెండర్ పేరు: Tsp ఎంపికకు సంబంధించి నిట్ కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశానికి నోటీసు

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
మీటింగ్ పేరు: TSP కోసం ప్రీ-బిడ్ మీటింగ్
తేదీ : 25-11-2022
సమయం : 3.00 PM
వేదిక: NIXI ప్రధాన కార్యాలయం


ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ)ని ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202002లో లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, rajiv@nixi.in ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తల వద్ద అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్టెండర్ 24-11-2022 07-12-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు : త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ - అగర్తల వద్ద అదనపు నాన్-ఐసిటి ఎక్విప్‌మెంట్ సరఫరా, ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు కమీషన్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 24 నవంబర్, 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 2 డిసెంబర్ 2022
ప్రారంభ తేదీ: 24 నవంబర్, 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం: 3 డిసెంబర్, 2022 , 11 AM
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 2 డిసెంబర్ 2022
ముగింపు తేదీ & సమయం: డిసెంబర్ 7 (ఉదయం 11)
బిడ్ ప్రారంభ & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: డిసెంబర్ 7 (సాయంత్రం 4)
మెయిల్ ద్వారా టెండర్ పత్రం యొక్క సాఫ్ట్-కాపీని సమర్పించిన వారంలోపు మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

NIXI-CSC డేటా సర్వీసెస్ లిమిటెడ్
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్కొరిజెండమ్ 23-11-2022 28-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం :18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం ( : 24 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 25 నవంబర్ 2022 6P.M
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 28 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 28.నవ.2022 (సాయంత్రం 4)
5 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6 గంటలకు) ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవబడుతుంది
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

GMలు, NIXI, న్యూఢిల్లీ అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి సుజుకి డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్ కోసం NIQNIQ 22-11-2022 02-12-2022

వర్గం:NIQ

అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్ కోసం NIQ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 22-11-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 02-12-2022 (2:00 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు షీజ హిర్ ఇ-మెయిల్ ద్వారా, sheeja@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

NIQని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు Sfp మాడ్యూల్స్‌తో సహా హార్డ్‌వేర్ సరఫరాటెండర్ 22-11-2022 02-12-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు : స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు SFP మాడ్యూల్స్‌తో సహా హార్డ్‌వేర్ సరఫరా
ప్రారంభ తేదీ: 22/11/2022
ముగింపు తేదీ & సమయం: 02/12/2022 (3:00 PM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం తేదీ & సమయం: 02/12/2022 (3:30 PM)
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000


ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు శ్రీని సంప్రదించవచ్చు. సమావేశానికి ముందు సౌమెన్ భౌమిక్ ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 ద్వారా లేదా అతని ఇ-మెయిల్, soumen@nixi.in ద్వారా.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 21-11-2022 28-11-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం :18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం ( : 24 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 25 నవంబర్ 2022 6P.M
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 28 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 28.నవ.2022 (సాయంత్రం 4)
5 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6 గంటలకు) ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవబడుతుంది
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తల వద్ద త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 21-11-2022 28-11-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం: 25 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022 6 PM
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 29 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11:00)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 29 నవంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4:00)
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవడం: 7 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6:00)
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్టెండర్ 18-11-2022 28-11-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు: అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఇంటీరియర్ అప్‌గ్రేడేషన్ (MEPC) కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం :18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం ( : 24 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 25 నవంబర్ 2022 6P.M
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 28 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 28.నవ.2022 (సాయంత్రం 4)
5 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6 గంటలకు) ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవబడుతుంది
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తల వద్ద త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్టెండర్ 18-11-2022 28-11-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్

ప్రారంభ తేదీ: 18 నవంబర్ 2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం: 25 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 28 నవంబర్ 2022 6 PM
చివరి బిడ్ సమర్పణ: 29 నవంబర్ 2022 (ఉదయం 11:00)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం: 29 నవంబర్ 2022 (సాయంత్రం 4:00)
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరవడం: 7 డిసెంబర్ 2022 (సాయంత్రం 6:00)
బిడ్‌ల యొక్క మీ భౌతిక కాపీని దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంబా రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, pdns@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపిక యొక్క NITటెండర్ 17-11-2022 09-12-2022

వర్గం:టెండర్

టెండర్ పేరు: టెక్నికల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (TSP)

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 17-నవంబర్-2022
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం:25-నవంబర్-2022
సూచనలు/సవరణలు మొదలైన వాటి సమర్పణకు చివరి తేదీ: 30-నవంబర్-2022
టెండర్ సమర్పణకు చివరి తేదీ:09-DEC-2022 (NIXIలో మధ్యాహ్నం 2.00)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:09-డిసెంబర్-2022 (3.00 PM)

.IN రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్‌ను అమలు చేయడానికి మరియు నిర్వహించడానికి నెట్‌వర్క్ సెటప్ యొక్క సప్లై ఇన్‌స్టాలేషన్, టెస్టింగ్ మరియు కమీషనింగ్ (SITC) కోసం బిడ్‌లు ఆహ్వానించబడ్డాయి. విజయవంతమైన బిడ్డర్ టర్న్-కీ ప్రాతిపదికన NIXI కోసం .IN డొమైన్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేషన్ మరియు నిర్వహణ కోసం నమ్మకమైన వ్యవస్థను రూపొందించి, సెటప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బిడ్డర్ NIXI కోసం టెక్నికల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (TSP)గా పని చేస్తాడు.
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ)ని ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202002లో లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు, rajiv@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ట్రాఫిక్ ఎనలైజర్‌కు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుటెండర్ 16-11-2022 22-11-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 16-నవంబర్-2022

ట్రాఫిక్ ఎనలైజర్‌కు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు
పై టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 15-11-2022 అని సమాచారం. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం ఇవ్వడానికి NIXI టెండర్‌ను ఒక వారం పాటు పొడిగించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది .
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

GMలు, NIXI, న్యూఢిల్లీ అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి సుజుకి డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్NIQ 15-11-2022 21-11-2022

వర్గం:NIQ

పోస్ట్ తేదీ: 15-నవంబర్-2022

అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్ కోసం NIQ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 15-11-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 21-11-2022 (2:00 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు షీజ హిర్ ఇ-మెయిల్ ద్వారా, sheeja@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

NIQని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 11-11-2022 18-11-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 11-నవంబర్-2022

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ యొక్క సమర్పణ పొడిగింపు 04-11-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 18-11-2022 వరకు పొడిగించబడిందని సమాచారం.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 18-11-2022 (PM 3:00 PM)లోపు తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి లేదా అంతకంటే ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 11-11-2022 25-11-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 11-నవంబర్-2022

09 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు:
14-10-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్‌ను 21-10-2022 వరకు పొడిగించినట్లు సమాచారం. కింది స్థానాల కోసం కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించేందుకు NIXI టెండర్‌ను మరో రెండు వారాల పాటు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది:
• పూణే
• పింప్రి-చించ్వాడ్
• బెంగళూరు
• హైదరాబాద్
• వసాయ్
• ఔరంగాబాద్
• పూరి
• బెల్గాం
• థానే
సవరణ ఫలితంగా, మొత్తం స్థానాల సంఖ్య 09 స్థలాలకు పని చేస్తుంది. అనుబంధం 'A' ప్రకారం 09 స్థానాలకు అనుగుణంగా ఆసక్తిగల పార్టీలు తమ బిడ్‌ను సమర్పించవలసిందిగా అభ్యర్థించబడింది. టెండర్ యొక్క ఇతర నిబంధనలు మరియు షరతులు మారలేదు. బిడ్డింగ్ విధానం ప్రకారం పూర్తయిన టెండర్ 21-10-2022 (3:00 PM) లోపు సానుకూలంగా సమర్పించబడుతుంది (వివరాల కోసం దయచేసి టెండర్ చూడండి).
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 25-11-2022 (మధ్యాహ్నం 3:00) లోపు తమ బిడ్‌ను సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్ కోసం NIQNIQ 11-11-2022 21-11-2022

వర్గం:NIQ

పోస్ట్ తేదీ: 11-నవంబర్-2022

అధికారిక ఉపయోగం కోసం ఇద్దరు స్టాఫ్ కార్లను (మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ లేదా సమానమైన) హైరింగ్ కోసం NIQ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 11-11-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 21-11-2022 (2:00 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు షీజ హిర్ ఇ-మెయిల్ ద్వారా, sheeja@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

NIQని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ట్రాఫిక్ ఎనలైజర్ కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ అభివృద్ధి కోసం ప్రతిపాదనటెండర్ 07-11-2022 15-11-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 07-నవంబర్-2022

ట్రాఫిక్ ఎనలైజర్ కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 07-11-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 15-11-2022 (3:00 P.M)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:15-11-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఆర్థికంగా అత్యుత్తమమైనదిఅవసరం 03-11-2022 -

వర్గం:అవసరం

పోస్ట్ తేదీ: 3-నవంబర్-2022

NIXI 2003 సంవత్సరంలో రిజిస్టర్ చేయబడింది. మేము ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్, కంట్రీ కోడ్ టాప్ లెవల్ డొమైన్ (.IN/.Bharat) మరియు నేషనల్ ఇంటర్నెట్ రిజిస్ట్రీ (IPv4/ IPv6)లో డీల్ చేస్తున్నాము. దీనికి అదనంగా NIXI డేటా సెంటర్ సేవలను అందించే కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది.
NIXIకి కొన్ని ఖాతాల రాబడులు ఉన్నాయి, అవి చాలా పాతవి. NIXIకి అన్ని ఖాతా రాబడులను సెటిల్ చేయడానికి మరియు బకాయిలు లేకుండా ఆర్థిక నివేదికలను చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NIXI ఖాతా రాబట్టగల ఆర్థిక నిపుణుడు అవసరం. ఆసక్తి గల పార్టీలు తమ బయో-డేటా మరియు సంప్రదింపు వివరాలతో 8 నవంబర్, 2022 వరకు nixi@nixi.inలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

డౌన్‌లోడ్ అవసరం 

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణకొరిజెండమ్ 03-11-2022 11-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 03-నవంబర్-2022

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ
ప్రచురించిన తేదీ: 11-10-2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 15-10-2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 18-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 11-11-2022 @ 15:00 గంటలు (సవరించినది)
ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 11-11-2022 @ 15:00 గంటలు (సవరించినది)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, support@nixi.in సమావేశానికి ముందు.


దయచేసి RFPలో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ అనుసంధానంకొరిజెండమ్ 02-11-2022 07-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 2-నవంబర్-2022

NIXI మేనేజ్‌మెంట్ నిర్దేశించినట్లుగా, 04-11-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 07-11-2022 వరకు పొడిగించబడిందని సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 07-11-2022 (మధ్యాహ్నం 3:00)లోగా తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ కోసం ప్రతిపాదన కోసం అభ్యర్థనను సమర్పించడం పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 01-11-2022 04-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 1-నవంబర్-2022

29-10-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 04-11-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 04-11-2022 (మధ్యాహ్నం 3:00)లోగా తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. ఆ తర్వాత 04-11-2022 మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు బిడ్‌లు తెరవబడతాయి

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI వద్ద SSL యొక్క CA సదుపాయంతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 29-10-2022 -

వర్గం:కొరిజెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 29-అక్టోబర్-2022

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ
పోస్ట్ తేదీ: 29-అక్టోబర్-2022
దిగువన ఉన్న టెండర్‌కు ప్రతిస్పందనలు ఉన్నాయి
డౌన్లోడ్: ప్రతిస్పందన 1
డౌన్లోడ్: ప్రతిస్పందన 2
డౌన్లోడ్: ప్రతిస్పందన 3

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, support@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 28-10-2022 04-11-2022

వర్గం:కొరిజెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 28-అక్టోబర్-2022

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు
28-10-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 04-11-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 04-11-2022 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా తమ బిడ్‌ను సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీటెండర్ 28-10-2022 04-11-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 28-అక్టోబర్-2022

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 28-10-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 04-11-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:04-11-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, soumen@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI వద్ద SSL యొక్క CA సదుపాయంతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ పొడిగింపుపొడిగింపు RFP 25-10-2022 04-11-2022

వర్గం:పొడిగింపు RFP

పోస్ట్ తేదీ: 25-అక్టోబర్-2022

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ
ప్రచురించిన తేదీ: 11-10-2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 15-10-2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 18-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 04-11-2022 @ 15:00 గంటలు (సవరించినది)
ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 04-11-2022 @ 15:00 గంటలు (సవరించినది)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, support@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి RFPలో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

పొడిగింపు RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ కోసం ప్రతిపాదన కోసం అభ్యర్థనటెండర్ 19-10-2022 29-10-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 19-అక్టోబర్-2022

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ ముసాయిదా కోసం ప్రతిపాదన కోసం అభ్యర్థన
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 26-10-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 29-10-2022 (3:00 P.M)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:29-10-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిజీత్ శ్రీవాస్తవ– కన్సల్టెంట్ (బిజినెస్ అనలిస్ట్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, abhijeet@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 19-10-2022 28-10-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 19-అక్టోబర్-2022

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వ్యక్తుల కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు.
18-10-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 28-10-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

06 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 17-10-2022 21-10-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 17-అక్టోబర్-2022

06 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు
కింది 06 స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్థలం కోసం టెండర్ వేయబడింది:
• పూణే
• పింప్రి-చించ్వాడ్
• బెంగళూరు
• హైదరాబాద్
• వసాయ్
• ఔరంగాబాద్
ఇప్పుడు కింది స్థానాల్లోని డేటా సెంటర్లలో స్పేస్ కోసం మూడు స్థానాలను జోడించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది:
• పూరి
• బెల్గాం
• థానే
సవరణ ఫలితంగా, మొత్తం స్థానాల సంఖ్య 09 స్థలాలకు పని చేస్తుంది. అనుబంధం 'A' ప్రకారం 09 స్థానాలకు అనుగుణంగా ఆసక్తిగల పార్టీలు తమ బిడ్‌ను సమర్పించవలసిందిగా అభ్యర్థించబడింది. టెండర్ యొక్క ఇతర నిబంధనలు మరియు షరతులు మారలేదు. బిడ్డింగ్ విధానం ప్రకారం పూర్తయిన టెండర్ 21-10-2022 (3:00 PM) లోపు సానుకూలంగా సమర్పించబడుతుంది (వివరాల కోసం దయచేసి టెండర్ చూడండి).
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

హౌస్ కీపింగ్ సేవల కోసం ఒక ఏజెన్సీని నియమించుకోవడానికి NIQNIQ 12-10-2022 20-10-2022

వర్గం:NIQ

పోస్ట్ తేదీ: 12-అక్టోబర్-2022

గృహనిర్వాహక సేవల కోసం ఒక ఏజెన్సీ నియామకం కోసం NIQ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 12-10-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 20-10-2022 (3:00 P.M)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:20-10-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ షాహిద్ హష్మీ తన ఈ-మెయిల్ ద్వారా, shahid@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

NIQని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణRFP 11-10-2022 26-10-2022

వర్గం:RFP

పోస్ట్ తేదీ: 11-అక్టోబర్-2022

NIXI వద్ద CA సదుపాయం యొక్క SSLతో పాటు SSL రూట్స్ సెటప్ యొక్క స్థిరీకరణ
ప్రచురించిన తేదీ: 11-10-2022
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 15-10-2022
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 18-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-10-2022
ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 26-10-2022 @ 15:00 గంటలు
ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 26-10-2022 @ 15:00 గంటలు

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, support@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి RFPలో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (Dcs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదనటెండర్ 04-10-2022 14-10-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 04-అక్టోబర్-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 04-10-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 14-10-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:14-10-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, abhishek.gautam@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్టెండర్ 04-10-2022 18-10-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 04-అక్టోబర్-2022

ఉద్యోగులు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి కోసం గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి సంబంధించి టెండర్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 04-10-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 18-10-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:18-10-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ షాహిద్ హష్మీ తన ఈ-మెయిల్ ద్వారా, shahid@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

వ్యాపార అవకాశం - .IN రిజిస్ట్రార్webinar 04-10-2022 --

వర్గం:webinar

పోస్ట్ తేదీ: 04-అక్టోబర్-2022

వెబ్‌నార్ తేదీ: 10-అక్టోబర్-2022

Webinar సమయం: 3:00 PM

వ్యాపార అవకాశం - .IN రిజిస్ట్రార్
NIXI ఒక లాభాపేక్ష లేని సంస్థ, .IN రిజిస్ట్రీ (ఇంటర్నెట్‌లో భారతదేశం యొక్క స్వంత డొమైన్)ని నిర్వహిస్తోంది, డిజిటల్ ఇండియా చొరవలో భాగం కావాలని మరియు దానితో .IN రిజిస్ట్రార్‌గా అనుబంధం పొందాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తోంది.
.IN/. భారతదేశం తేదీ నాటికి 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది కస్టమర్‌లను కలిగి ఉంది.
ఆసక్తిగల భాగస్వాములందరికీ, NIXI భాగస్వామి పాత్ర (రిజిస్ట్రార్లు), తదుపరి 5 సంవత్సరాలకు వ్యాపార అవకాశం, NIXI పాత్ర మొదలైన వాటి గురించి చర్చించడానికి వెబ్‌నార్‌ను నిర్వహిస్తోంది. దయచేసి లింక్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి మరియు వెబ్‌నార్‌లో చేరడానికి www.nixi.in/noticeని సందర్శించండి.
లింక్: https://nixiwebinar.webex.com/nixiwebinar/j.php?MTID=mf2236c20a2b94a488f9d173b3f693e42

వెబ్‌నార్‌లో చేరడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

వెబ్‌నార్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

టెండర్‌కు సంబంధించి కొరిజెండమ్: మిషన్ 2 ప్రోగ్రామ్ కింద P75p కనెక్టివిటీకొరిజెండమ్ 09-09-2022 12-09-2022

పోస్ట్ తేదీ: 09-సెప్టెంబర్-2022

మిషన్ 2 ప్రోగ్రామ్ కింద టెండర్ P75P కనెక్టివిటీకి సంబంధించి కారిజెండమ్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 06/09/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:12-09-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, abhishek.gautam@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

మిషన్ 2 కింద L3 & L75 స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి కొరిజెండమ్ కొరిజెండమ్ 07-09-2022 12-09-2022

వర్గం:దిద్దుబాటు

పోస్ట్ తేదీ: 07-సెప్టెంబర్-2022

L2 & L3 స్విచ్‌ల సేకరణ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి కారిజెండమ్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 06/09/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:12-09-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదనటెండర్ 06-09-2022 12-09-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 06-సెప్టెంబర్-2022

స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 06/09/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:12-09-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

మిషన్ 75 ప్రోగ్రామ్ కింద పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్టెండర్ 06-09-2022 12-09-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 06-సెప్టెంబర్-2022

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 06/09/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:12-09-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, abhishek.gautam@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

ఫైల్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ అభివృద్ధి కోసం టెండర్టెండర్ 17-08-2022 26-08-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 17-Aug-2022

ఫైల్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ డెవలప్‌మెంట్ కోసం టెండర్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 17/08/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 26-08-2022 (3:00 P.M)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:26-08-2022 (3:30 P.M)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్స్ (DCS) వద్ద స్థలం కోసం ప్రతిపాదనటెండర్ - పొడిగింపు 17-08-2022 22-08-2022

వర్గం:టెండర్ - పొడిగింపు

పోస్ట్ తేదీ: 17-Aug-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన

17-08-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 22-08-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను సమర్పించమని ప్రోత్సహిస్తారు 22-08-2022 (3:00 PM) సానుకూలంగా.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్- పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్సవరించిన RFP 16-08-2022 18-08-2022

వర్గం:సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 16-Aug-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 18-08-2022, 18:00 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 25-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

సవరించిన RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్సవరించిన RFP 10-08-2022 17-08-2022

వర్గం:సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 10-Aug-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 17-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 25-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

సవరించిన RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్స్ (DCS) వద్ద స్థలం కోసం ప్రతిపాదనటెండర్ 10-08-2022 17-08-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 10-Aug-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 10-08-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:17-08-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 17-08-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు చివరి తేదీ కంటే ముందు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్)ని ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000లో లేదా అతని ఇ-మెయిల్, abhishek.gautam@nixi.in ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

CMSతో IRINN మరియు IX వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన & అభివృద్ధి కోసం టెండర్టెండర్ 05-08-2022 16-08-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 05-Aug-2022

CMSతో IRINN మరియు IX వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన & అభివృద్ధి కోసం టెండర్

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 05-08-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:16-08-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 16-08-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్సవరించిన RFP 01-08-2022 12-08-2022

వర్గం:సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 01-Aug-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 12-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 22-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

సవరించిన RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి  

మిషన్ 76 ప్రోగ్రామ్ కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NIXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 01-08-2022 08-08-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 01-Aug-2022

మిషన్ 76 ప్రోగ్రాం కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.

పై టెండర్ కోసం బిడ్ల సమర్పణకు చివరి తేదీ 26-07-2022. మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం దీనిని 08-08-2022 (PM 3:00) వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
ప్రీ-బిడ్ చర్చల కోసం చేరడానికి ఆసక్తి ఉన్న పార్టీలు 02-08-2022న (PM 3:00) NIXI ప్రధాన కార్యాలయంలో చేరవచ్చు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

మిస్ డేటా పికప్, ఫార్మాటింగ్ & అనాలిసిస్ పోర్టల్ డెవలప్‌మెంట్ కోసం టెండర్టెండర్ 01-08-2022 08-08-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 01-Aug-2022

MIS డేటా పికప్, ఫార్మాటింగ్ & విశ్లేషణ పోర్టల్ డెవలప్‌మెంట్ కోసం టెండర్

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 01-08-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:08-08-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 08-08-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఫైళ్లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటలైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఏజెన్సీని నియమించుకునే విషయంలో టెండర్ పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 27-07-2022 01-08-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 27-జూలై-2022

ఫైళ్లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఏజెన్సీ నియామకానికి సంబంధించి టెండర్ పొడిగింపు

పైన పేర్కొన్న టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 14-07-2022, అది 25-07-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం ప్రతిపాదనల సమర్పణను 01-08-2022 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు నిర్ణయించబడింది. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 01-08-2022 (మధ్యాహ్నం 3:00)లోగా తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కోర్రిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 20-07-2022 02-08-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 20-జూలై-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 02-08-2022, 1800 గంటలు (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 10-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్సవరించిన RFP 15-07-2022 21-07-2022

వర్గం:సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 15-జూలై-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 21-07-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 02-08-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

సవరించిన RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన మరియు అభివృద్ధి సేవల కోసం NIXI భాగస్వాములను ఆహ్వానిస్తుంది.నోటీసు 15-07-2022 20-07-2022

వర్గం:నోటీసు

పోస్ట్ తేదీ: 15-జూలై-2022

వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన మరియు అభివృద్ధి సేవల కోసం NIXI భాగస్వాములను ఆహ్వానిస్తుంది.

NIXI ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ మరియు ప్రాంతీయ భాషలలో డొమైన్‌లతో పాటు ఉచిత ఇమెయిల్‌లను అందిస్తోంది. NIXI తన స్వంత బ్రాండ్‌తో వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన మరియు అభివృద్ధి సేవలను ప్రారంభించాలనుకుంటోంది. దీని కోసం, NIXI ఈ పని కోసం NIXIతో భాగస్వామ్యం చేయగల వెబ్ డిజైనర్‌లను ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నారు. ఆసక్తి ఉంటే, మీరు అనుభవం మరియు మీ సామర్థ్యాల గురించి మీ సంక్షిప్త వివరాలను సమర్పించవచ్చు nixi@nixi.in ద్వారా తాజా జులై 9 జూలై. NIXIతో భాగస్వామిగా ఉండాలనే మీ దావాను ధృవీకరించడానికి మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయడానికి పిలవబడతారు 22 జూలై, 2022. దీనికి సంబంధించిన ఆహ్వానం మీకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడుతుంది.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

ఫైళ్లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటలైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఏజెన్సీని నియమించుకునే విషయంలో టెండర్ పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 14-07-2022 25-07-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 14-జూలై-2022

ఫైళ్లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఏజెన్సీ నియామకానికి సంబంధించి టెండర్ పొడిగింపు

14-07-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం ఇప్పుడు 25-07-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని తమ బిడ్‌ను 25-07-2022 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

మిషన్ 76 ప్రోగ్రామ్ కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NIXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 14-07-2022 26-07-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 14-జూలై-2022

మిషన్ 76 ప్రోగ్రాం కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.

పైన పేర్కొన్న టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 11-07-2022, అది 13-07-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం టెండర్ సమర్పణను 26-07-2022 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు నిర్ణయించబడింది. అందువల్ల, బిడ్‌లు 26-07-2022 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించబడతాయని నిర్ధారించుకోవడానికి ఆసక్తిగల పార్టీలందరికీ ఇది నిర్దేశించబడింది.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI మిషన్ 75 ప్లాన్ కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NIXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణప్రీ-బిడ్ ప్రశ్న 12-07-2022 20-07-2022

వర్గం:ప్రీ-బిడ్ ప్రశ్న

పోస్ట్ తేదీ: 20-జూన్-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 20-06-2022
స్పష్టీకరణ కోసం విక్రేత సమావేశం: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI వద్ద)
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:07-07-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 07-07-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.
ప్రశ్న-1 కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
ప్రశ్న-2 కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

బహుళ నగరాల్లో NIXI నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి టెండర్కొరిజెండమ్ 12-07-2022 20-07-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 12-జూలై-2022

బహుళ నగరాల్లో నిక్సీ నోడ్స్‌ను అమలు చేయడంలో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి టెండర్

20-06-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్‌ను ముందుగా వరుసగా 30-06-2022 మరియు 07-07-2022 వరకు పొడిగించినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు, మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం సమర్పణ తేదీని 22-07-2022 వరకు పొడిగించాలని నిర్ణయించబడింది. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 22-07-2022 (PM 3:00)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

మిషన్ 76 ప్రోగ్రామ్ కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NIXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.కొరిజెండమ్ 11-07-2022 13-07-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 11-జూలై-2022

మిషన్ 76 ప్రోగ్రాం కింద దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాబోయే NXI నోడ్‌ల కోసం స్విచ్‌ల సేకరణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం పొడిగింపు.

11-07-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 13-07-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అందువల్ల, బిడ్‌లు 13-07-2022 (PM 3:00) వరకు సానుకూలంగా సమర్పించబడతాయని నిర్ధారించుకోవడానికి ఆసక్తిగల పార్టీలందరికీ ఇది నిర్దేశించబడింది. ఆసక్తిగల పాల్గొనేవారి సిద్ధంగా ఉన్న సూచన కోసం పార్టీల ముందస్తు బిడ్ ప్రశ్నలకు ప్రత్యుత్తరం విడిగా ఇవ్వబడుతోంది.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

37 లొకేషన్‌లలోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు కొరిజెండమ్కొరిజెండమ్ 11-07-2022 18-07-2022

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 11-జూలై-2022

37 లొకేషన్‌లలోని డేటా సెంటర్లలో స్థలాన్ని అందించడానికి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం యొక్క పొడిగింపు కారిజెండమ్.
07-07-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ ఇప్పుడు 18-07-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 18-07-2022 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు.

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఫైల్‌లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటలైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఏజెన్సీని నియమించుకోవడంనోటీసు 07-07-2022 14-07-2022

వర్గం:నోటీసు

పోస్ట్ తేదీ: 07-జూలై-2022

ఫైళ్లు మరియు రికార్డుల స్కానింగ్, డిజిటైజేషన్ & స్టోరేజ్/బ్యాకప్ కోసం ఒక ఏజెన్సీని నియమించడం
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 07-07-2022
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ: 14-07-2022 (12.00 PM)
బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:14-07-2022 (12.30 PM)
వేదిక: నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొటేషన్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్/కొరియర్ ద్వారా పంపబడుతుంది లేదా చేతితో డెలివరీ చేయబడుతుంది శ్రీ షాహిద్ హష్మీ (EA అడ్మిన్), అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్.
దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్సవరించిన RFP 05-07-2022 15-07-2022

వర్గం:సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 05-జూలై-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 15-07-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 26-07-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్- పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్స్ (DCలు) వద్ద స్థలం కోసం ప్రతిపాదనప్రీ-బిడ్ ప్రశ్న 20-06-2022 07-07-2022

పోస్ట్ తేదీ: 20-జూన్-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 20-06-2022
స్పష్టీకరణ కోసం విక్రేత సమావేశం: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI వద్ద)
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:07-07-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 07-07-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.
ప్రశ్న-1 కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
ప్రశ్న-2 కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

బహుళ నగరాల్లో NIXI నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్టెండర్- పొడిగింపు 30-06-2022 07-07-2022

వర్గం:టెండర్ - పొడిగింపు

పోస్ట్ తేదీ: 30-జూన్-2022

బహుళ నగరాల్లో నిక్సీ నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్.
20-06-2022 చివరి తేదీగా ఉన్న పై టెండర్ గడువు 30-06-2022 వరకు పొడిగించబడినట్లు సమాచారం. మంచి స్పందన రావాలంటే మరో ఏడు రోజులు పొడిగించాలని మళ్లీ నిర్ణయించారు. టెండర్‌లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి ఉన్న అన్ని పార్టీలు తమ టెండర్‌ను 07-07-2022 (3:00 PM) లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలి.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్- పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం టెండర్ టెండర్ 30-06-2022 11-07-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 30-జూన్-2022

స్విచ్‌లు (లేయర్ 2 & లేయర్ 3 రెండూ) మరియు SFP మాడ్యూల్స్‌తో సహా హార్డ్‌వేర్ సరఫరా కోసం టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 30/06/2022
ప్రీ-బిడ్ కాన్ఫరెన్స్: 06-07-2022 (11:30 A.M.)
ప్రశ్నలకు ప్రత్యుత్తరం: 07-07-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 11-07-2022 (15.00 గంటలు)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం తేదీ: 11-07-2022 (15.30 గంటలు)
PO యొక్క సమస్య: 20/07/2022

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్‌లో + 91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, abhishek.gautam@nixi.in సమావేశానికి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ సవరించిన RFP 20-06-2022 07-07-2022

వర్గం: సవరించిన RFP

పోస్ట్ తేదీ: 20-జూన్-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 21/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 07-07-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 14-07-2022 (సవరించిన తేదీ)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

సవరించిన RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో స్థలం కోసం ప్రతిపాదన టెండర్ 20-06-2022 07-07-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 20-జూన్-2022

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం డేటా సెంటర్లలో (DCs) స్థలం కోసం ప్రతిపాదన
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 20-06-2022
స్పష్టీకరణ కోసం విక్రేత సమావేశం: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI వద్ద)
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:07-07-2022 (NIXIలో 3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 07-07-2022 (3.30 PM)

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

బహుళ నగరాల్లో NIXI నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్. టెండర్- పొడిగింపు 10-06-2022 30-06-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 10-జూన్-2022

బహుళ నగరాల్లో నిక్సీ నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్.
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 10-06-2022
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ: 30-06-2022, 3:00 P.M
బిడ్ తెరవబడిన తేదీ: 30-06-2022, 3:30 P.M

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ట్రేడ్‌మార్క్ ద్వారా డొమైన్‌ను నిర్వహించడంలో నైపుణ్యం (కనీసం 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు) ఉన్న న్యాయవాదులు దరఖాస్తుదారులు సంబంధిత కోర్టు కేసులు/విషయాలు ప్రకటన 07-06-2022 23-06-2022

వర్గం:ప్రకటన

NIXI ట్రేడ్‌మార్క్ ద్వారా డొమైన్‌ను నిర్వహించడంలో నైపుణ్యం (కనీసం 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు) ఉన్న న్యాయవాదుల దరఖాస్తుదారుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది.

ప్రకటనను డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు కొరిజెండమ్. కొరిజెండమ్ 06-06-2022 -

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 06-జూన్-2022

NIXI యొక్క అప్‌కామిగ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు కొరిజెండమ్

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.
మరింత సమాచారం కోసం:P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కోర్రిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

రాష్ట్ర డేటా కేంద్రాలు (Sdc) మరియు Stpiతో ఉన్న NIXI యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్ టెండర్ 03-06-2022 13-06-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 03-జూన్-2022

రాష్ట్ర డేటా కేంద్రాలు (SDC) మరియు STPIతో ఉన్న నిక్సీ ఎక్స్ఛేంజీల పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 03-06-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:13-06-2022

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు కొరిజెండమ్ కొరిజెండమ్ 03-06-2022 -

వర్గం:కొరిగెండమ్

పోస్ట్ తేదీ: 06-జూన్-2022

NIXI యొక్క అప్‌కామిగ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు కొరిజెండమ్

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.
మరింత సమాచారం కోసం:P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

కోర్రిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ టెండర్ 01-06-2022 08-06-2022

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ: 01-జూన్-2022

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 01-06-2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ:08-06-2022

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ అభిషేక్ గౌతమ్ – మేనేజర్ (టెక్నికల్) on ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా abhishek.gautam@nixi.in చివరి తేదీకి ముందు.

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఇమెయిల్ సేవల కోసం NIXI RFP RFP 25-05-2022 01-07-2022

వర్గం:RFP

పోస్ట్ తేదీ: 25-మే-2022

NIXI ఇ-మెయిల్ సేవను అమలు చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాల సేకరణ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 25/05/2022
బిడ్డర్ల ద్వారా ప్రశ్నలు/ అభిప్రాయాల సమర్పణ: 30/05/2022
ప్రీ-బిడ్ బిడ్డర్ల సమావేశం: 02/06/2022
తుది టెండర్ పత్రాల ప్రచురణ: 14/06/2022
బిడ్ సమర్పణ మరియు తెరవడానికి చివరి తేదీ: 01-07-2022
సాంకేతిక ప్రదర్శన: 11-07-2022
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం:TBD
ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెనింగ్ & మూల్యాంకనం:TBD
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

దయచేసి టెండర్‌లో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సమయానికి ముందు లేదా ముందు బిడ్‌లను సమర్పించండి.

RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

జీరో ఫాల్ట్ నోటీసు 19-04-2022 -
EGM యొక్క నిమిషాలు నోటీసు 04-02-2022 -
వచ్చే ఐదేళ్లలో ఇంటర్నెట్. నోటీసు 06-01-2022 -
ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ 2021నోటీసు 16-12-2021 -
జూమ్ మీటింగ్- ఇమెయిల్ సేవ కోసం NIXI RFP సమాచారం 31-05-2022 -
కారు హైరింగ్ కోసం NIQటెండర్ 05-05-2022 -

వర్గం:టెండర్

పోస్ట్ తేదీ:05-05-2022

సీఈఓ, NIXI, న్యూఢిల్లీ కార్యాలయ వినియోగం కోసం మరియు కార్లను నెలవారీ రేటు ప్రాతిపదికన (అవసరమైనప్పుడు & అవసరమైనప్పుడు) అందించడం కోసం కారు (టయోటా క్యామ్రీ, టయోటా కరోలా ఆల్టిస్/ హోండా అకార్డ్/ హోండా సిటీ) హైరింగ్ కోసం కొటేషన్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

ప్రచురణ తేదీ: 29-04-2022
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ : 09-05-2022

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి