హోమ్ » నోటీసు

నోటీసు

బధ్రపరచబడింది

  శీర్షిక పోస్ట్ తేదీ ఆఖరి తేది
Extension of bid submission (Last Date and Time) for the SSL/CA tender till April 19th, 15:00 Hrs.. 16-04-2024 19-04-2024

విషయం పేరు: SSL/CA టెండర్ కోసం బిడ్ సమర్పణ (చివరి తేదీ మరియు సమయం) ఏప్రిల్ 19, 15:00 గంటల వరకు పొడిగింపు.
టెండర్ పేరు: 'WebTrust కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికెట్లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేస్తోంది.
బిడ్ సవరించిన సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:  19-04-2024 (15:00 Hrs.)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
Link to download Notice: ఫైల్‌ని వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
టెండర్ మరియు కొరిజెండమ్ వివరాల కోసం, దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి.

GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

చెల్లింపు నిబంధనలు మరియు ఇతర అదనపు స్పష్టీకరణలలో పునర్విమర్శ, SSL/CA టెండర్ కోసం ఏప్రిల్ 16, 15:00 గంటల వరకు బిడ్ సమర్పణ (చివరి తేదీ మరియు సమయం) పొడిగింపు. 08-04-2024 16-04-2024

విషయం పేరు: కొరిజెండమ్-4, చెల్లింపు నిబంధనలలో పునర్విమర్శ మరియు ఇతర అదనపు స్పష్టీకరణలు, SSL/CA టెండర్ కోసం బిడ్ సమర్పణ పొడిగింపు (చివరి తేదీ మరియు సమయం) ఏప్రిల్ 16, 15:00 గంటల వరకు.
టెండర్ పేరు: 'WebTrust కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికెట్లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేస్తోంది.
బిడ్ సవరించిన సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:  16-04-2024 (15:00 Hrs.)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
కొరిజెండమ్-4 డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి లింక్: ఫైల్‌ని వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
టెండర్ మరియు కొరిజెండమ్ వివరాల కోసం, దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి.

GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

SSL/CA టెండర్ కోసం బిడ్ సమర్పణ (చివరి తేదీ మరియు సమయం) ఏప్రిల్ 10, 2024 వరకు 15:00 గంటల వరకు పొడిగింపు 26-03-2024 10-04-2024

విషయం పేరు: కొరిజెండమ్-3, RFP కోసం బిడ్ సమర్పణ పొడిగింపు (చివరి తేదీ మరియు సమయం) ఏప్రిల్ 10, 2024 వరకు, 15:00 గంటలు.
టెండర్ పేరు: 'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సవరించిన సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:  10-04-2024 (15:00 Hrs.)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
కొరిజెండమ్-3 డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి లింక్: ఫైల్‌ని వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
టెండర్ మరియు కొరిజెండమ్ వివరాల కోసం, దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి.

GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాబోయే బిడ్డర్‌ల నుండి ప్రీ-బిడ్ RFP ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు మరియు బిడ్‌ల సమర్పణ కోసం టైమ్‌లైన్‌ల పొడిగింపు - SSL /CA టెండర్
17-03-2024 28-03-2024

విషయం: కొరిజెండమ్- - నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా SSL/CA టెండర్ హోస్ట్ చేయబడింది
కాబోయే బిడ్డర్‌ల నుండి ప్రీ-బిడ్ RFP ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు మరియు బిడ్‌ల సమర్పణ కోసం టైమ్‌లైన్‌ల పొడిగింపు     28-03-2024, 15.00 గంటలు
కొరిజెండమ్-2 డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి లింక్: ఫైల్‌ని వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
టెండర్ పేరు: 'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442


GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

01-03-2024 (శుక్రవారం), సాయంత్రం 5 గంటలలోపు ప్రీ-బిడ్ ప్రశ్నలను ఇమెయిల్ ద్వారా పంపడానికి టైమ్‌లైన్‌లు - SSL /CA టెండర్
28-02-2024 01-03-2024

విషయం: కొరిజెండమ్-1 - నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా SSL/CA టెండర్ హోస్ట్ చేయబడింది
ఇమెయిల్ ద్వారా ప్రీ-బిడ్ ప్రశ్నలను పంపడానికి టైమ్‌లైన్‌లు     01-03-2024 (శుక్రవారం), / 17.00 గంటలు
కొరిజెండమ్-1 డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి లింక్: ఫైల్‌ని వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
టెండర్ పేరు: 'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442


GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆన్‌లైన్ ప్రీ-బిడ్ సమావేశం - SSL/CA టెండర్
26-02-2024 28-02-2024

విషయం: ఆన్‌లైన్ ప్రీ-బిడ్ సమావేశం - నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా SSL /CA టెండర్ హోస్ట్ చేయబడింది
ప్రీ-బిడ్ మీటింగ్ ప్రారంభ తేదీ/సమయం:    28-02-2024 / 15.00 గంటలు
ఆన్‌లైన్ మీటింగ్ కోసం లింక్: https://nixi.my.webex.com/nixi.my/j.php?MTID=mcaaed5aad05b32a558e30203f164adca
బుధవారం, 28 ఫిబ్రవరి, 2024 15:00 | (UTC+05:30) చెన్నై, కోల్‌కతా, ముంబై, న్యూఢిల్లీ
సమావేశ సంఖ్య: 2642 106 2482
పాస్వర్డ్: 12345 (ఫోన్‌లు మరియు వీడియో సిస్టమ్‌ల నుండి 12345)
వీడియో సిస్టమ్ ద్వారా చేరండి: 26421062482@webex.comకు డయల్ చేయండి, మీరు 210.4.202.4కు డయల్ చేసి, మీ మీటింగ్ నంబర్‌ను కూడా నమోదు చేయవచ్చు.
ఫోన్ ద్వారా చేరండి:
+91-11-6480-0114 ఇండియా టోల్ (ఢిల్లీ) +91-22-6480-0114 ఇండియా టోల్ (ముంబై)
టెండర్ పేరు: 'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442


GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడంGeMపై టెండర్ 20-02-2024 21-03-2024

టెండర్ పేరు: 'వెబ్‌ట్రస్ట్ కంప్లైంట్ NIXI SSL CA మరియు CCA SSL రూట్ సెటప్' మరియు 'NIXI సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ కోసం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్‌లు మరియు CCA రూట్ కింద ఇ-సైన్'ని ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   20-02-2024
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   21-03-2024 (14:00:00 Hrs.)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2024/B/4663442

GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

CSR నోటీసు నోటీసు 15-12-2023 20-12-2023

నోటీసు పేరు: CSR నోటీసు
ప్రారంబపు తేది:   15-12-2023
ఆఖరి తేది:   20-12-2023
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI) కింది 2023 (ఐదు) రంగాలు/ఏరియాల్లో 24-5 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆసక్తిగల ఏజెన్సీలు/ట్రస్టులు/నమోదిత సంఘాలు మరియు NGOలు సమాజ సంక్షేమం కోసం పని చేస్తున్న ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించింది:
1. మహిళా సాధికారత.
2. ఆకలి మరియు పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం.
3. విద్యను ప్రోత్సహించడం (వృత్తి లేదా వృత్తియేతర).
4. సైబర్ సెక్యూరిటీ అవగాహన మరియు కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌ల ఏర్పాటు.
5. ఆరోగ్య సంరక్షణ - ఒక నిర్దిష్ట గ్రామం లేదా ప్రాంతానికి కంటిశుక్లం శస్త్రచికిత్స.

ఎంటిటీ (దరఖాస్తుదారు) CSR నమోదు చేయబడాలి. అర్హత కలిగిన ఏజెన్సీలు ఈ క్రింది వివరాలతో తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించవచ్చు:
- సంస్థ యొక్క నేపథ్య ప్రొఫైల్.
- గత CSR కార్యకలాపాల ప్రొఫైల్ మరియు సమాజంపై వాటి ప్రభావం.
- అవసరమైన పనితీరు, లబ్ధిదారులు మరియు సమాజంపై ప్రభావంతో పాటు ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనలు.
- ప్రతిపాదన ధర 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు మరియు ప్రాజెక్ట్ 31, మార్చి, 2024లోపు పూర్తి చేయాలి.

ఆసక్తి గల పార్టీలు వివరణాత్మక ప్రతిపాదనను ఇక్కడ సమర్పించాలి abhishek@nixi.in 20 డిసెంబర్, 2023 నాటికి తాజాది.


అదనపు సాధారణ సాధారణ సమావేశం నోటీసు నోటీసు 07-12-2023 27-12-2023

నోటీసు పేరు: అదనపు సాధారణ సాధారణ సమావేశం నోటీసు
ప్రారంబపు తేది:   07-12-2023
ఆఖరి తేది:   27-12-2023
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా ("NIXI లేదా కంపెనీ") యొక్క ఎక్స్‌ట్రా-ఆర్డినరీ జనరల్ మీటింగ్ (EGM) బుధవారం నిర్వహించబడుతుందని దీని ద్వారా నోటీసు ఇవ్వబడింది,
డిసెంబర్ 27 2023వ రోజు సాయంత్రం 5:00 గంటలకు
ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY),
ఎలక్ట్రానిక్స్ నికేతన్, కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ 1007,
ఎలక్ట్రానిక్స్ నికేతన్, 6, CGO కాంప్లెక్స్,
లోధి రోడ్, న్యూ ఢిల్లీ - 110003


డౌన్‌లోడ్ నోటీసు
కంపెనీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్టికల్ 17b ప్రకారం డైరెక్టర్ల ఎన్నికల నోటీసునోటీసు 04-12-2023 11-12-2023

నోటీసు పేరు: కంపెనీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్టికల్ 17b ప్రకారం డైరెక్టర్ల ఎన్నికల నోటీసు
ప్రారంబపు తేది:   04-12-2023
ఆఖరి తేది:   11-12-2023
నామినేషన్ నోటీసు కంపెనీకి వ్రాతపూర్వకంగా ఒక సీలు చేసిన కవరులో ఇవ్వబడుతుంది
శ్రీ తనూజ్ వోహ్రా,
కార్పొరేట్ కన్సల్టెంట్ C/o నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా,
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
బరాఖంబా రోడ్, కన్నాట్ ప్లేస్, న్యూఢిల్లీ-110001

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు

ఫైర్‌వాల్ సెక్యూరిటీ లైసెన్స్‌కు సంబంధించి టెండర్GeMపై టెండర్ 30-11-2023 11-12-2023

టెండర్ పేరు: ఫైర్‌వాల్ సెక్యూరిటీ లైసెన్స్‌కు సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   30-11-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   11-12-2023 (12.00 PM)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2023/B/4270366

దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి
జెమ్ పోర్టల్‌ని సందర్శించండి

గ్రూప్ మెడిక్లెయిమ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్- కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు, యాక్సిడెంట్ & ఎమర్జెన్సీ కోసం ఆసుపత్రిలో చేరడం Tr GeMపై టెండర్ 17-11-2023 27-11-2023

టెండర్ పేరు: గ్రూప్ మెడిక్లెయిమ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్- కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు, యాక్సిడెంట్ & ఎమర్జెన్సీ కోసం ఆసుపత్రిలో చేరడం Tr
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   17-11-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   27-11-2023 (ఉదయం 11.00)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2023/B/4208592

దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి
జెమ్ పోర్టల్‌ని సందర్శించండి

NIXI యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం టెండర్ GeMపై టెండర్ 06-11-2023 20-11-2023

టెండర్ పేరు: NIXI యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   06-11-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   20-11-2023 (06.00 PM)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2023/B/4177755

దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి
జెమ్ పోర్టల్‌ని సందర్శించండి

NIXI యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం టెండర్ GeMపై టెండర్ 05-10-2023 25-10-2023

టెండర్ పేరు: NIXI యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   05-10-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   25-10-2023 (02.00 PM)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2023/B/4044266

దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి
జెమ్ పోర్టల్‌ని సందర్శించండి

ఇంటర్నెట్‌కు సంబంధించిన తాజా సాంకేతికతపై శిక్షణా ఏజెన్సీని నియమించుకోవడానికి GeMపై టెండర్ 04-10-2023 14-10-2023

టెండర్ పేరు: ఇంటర్నెట్‌కు సంబంధించిన తాజా సాంకేతికతపై శిక్షణా ఏజెన్సీని నియమించుకోవడానికి
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   04-10-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   14-10-2023 (01.00 PM)
బిడ్ సంఖ్య:   GEM/2023/B/4039112

దయచేసి GeM పోర్టల్‌ని సందర్శించండి
జెమ్ పోర్టల్‌ని సందర్శించండి

IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్ సమర్పణ కోసం కారిజెండమ్ కొరిగెండమ్ 18-07-2023 31-07-2023

టెండర్ పేరు: IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్ సమర్పణ కోసం కారిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   18-07-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   31-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   31-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (IT) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్" praveen@irinn.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి కారిజెండమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్ సమర్పణ కోసం కారిజెండమ్ కొరిగెండమ్ 18-07-2023 24-07-2023

టెండర్ పేరు: IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్ సమర్పణ కోసం కారిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   18-07-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   24-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   24-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (IT) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్" praveen@irinn.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ప్రెజెంటేషన్ సిస్టమ్ సేకరణబిడ్ 14-07-2023 17-07-2023 (3.00 PM)

టెండర్ పేరు: యుఎ సపోర్టు సెంటర్ నిర్వహణ మరియు నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి కారిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   14-07-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   17-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   17-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ షాహిద్ హష్మీని ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202014లో లేదా అతని ఇ-మెయిల్ "shashmi@nixi.in ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

దయచేసి బిడ్ వివరాలను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
BID వివరాలను డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

యుఎ సపోర్టు సెంటర్ నిర్వహణ మరియు నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి కారిజెండమ్ కొరిగెండమ్ 28-06-2023 13-07-2023

టెండర్ పేరు: యుఎ సపోర్టు సెంటర్ నిర్వహణ మరియు నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి కారిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   26-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   13-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   13-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "రాజీవ్ కుమార్" rajiv@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ కోసం నోటీసు నోటీసు 10-07-2023 11-07-2023

టెండర్ పేరు: కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ కోసం నోటీసు
పునఃప్రారంభం సమర్పణ ముగింపు తేదీ:   11-07-2023 (సాయంత్రం 5.00)
ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూ కోసం పిలుస్తారు:   12-07-2023
ఇమెయిల్: email:nixi@nixi.in
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in

దయచేసి డౌన్‌లోడ్ నోటీసు
డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

చెన్నై లొకేషన్‌లో P2P డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి పొడిగింపు పొడిగింపు 07-07-2023 21-07-2023

టెండర్ పేరు: చెన్నై లొకేషన్‌లో P2P డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి పొడిగింపు
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   01-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   21-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   21-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్ soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

UA సపోర్ట్ సెంటర్ నిర్వహణ మరియు నిర్వహణ కోసం టెండర్ టెండర్ 28-06-2023 13-07-2023

టెండర్ పేరు: UA సపోర్ట్ సెంటర్ నిర్వహణ మరియు నిర్వహణ కోసం టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   28-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   13-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   13-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ – మేనేజర్ (రిజిస్ట్రీ) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "రాజీవ్ కుమార్" rajiv@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్ టెండర్ 28-06-2023 13-07-2023

టెండర్ పేరు: IRINN కోసం NIR API ఇంటిగ్రేషన్ కోసం టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   28-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   13-07-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   13-07-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (IT) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "ప్రవీణ్ కుమార్ సింగ్" praveen@irinn.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

పదహారు స్థానాల్లో బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్ కొరిగెండమ్ 26-06-2023 27-06-2023

టెండర్ పేరు: పదహారు స్థానాల్లో (ఆగ్రా, పాట్నా, డెహ్రాడూన్, గోరఖ్‌పూర్, చండీగఢ్, వారణాసి, లూధియానా, వడోదర, రాంచీ, సిలిబనీశ్వరీ, సిలిగురి, సిలిగురి, బిజునీశ్వరి, తోరే, కొచ్చిన్, మధురై)
అర్హత ప్రమాణాల నిబంధన సంఖ్య. VI (పాయింట్ 7)లో పేర్కొన్న విధంగా NLD లైసెన్స్ యొక్క నిబంధనను సవరించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది. క్రింద ఇవ్వబడిన విధంగా ఇప్పటికే ఉన్న నిబంధన భర్తీ చేయబడుతుంది/సవరించబడుతుంది:
"అంతర్-రాష్ట్ర ట్రాఫిక్‌ను తీసుకువెళ్లే బాధ్యత కలిగిన NLD/ టైప్ A ISP లైసెన్స్ హోల్డర్ టెండర్ విచారణలో పాల్గొనడానికి అర్హులు".
అన్ని పార్టీలు తమ టెండర్‌ను సమర్పించే ముందు పై షరతును నెరవేరుస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి. టెండర్ యొక్క ఇతర నిబంధనలు మరియు షరతులు మారవు.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 27-06-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00) వరకు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 15-06-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   15-056-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   27-06-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   27-06-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి
పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

పదహారు స్థానాల్లో బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్ పొడిగింపు 22-06-2023 27-06-2023

టెండర్ పేరు: పదహారు స్థానాల్లో (ఆగ్రా, పాట్నా, డెహ్రాడూన్, గోరఖ్‌పూర్, చండీగఢ్, వారణాసి, లూధియానా, వడోదర, రాంచీ, సిలిబనీశ్వరీ, సిలిగురి, సిలిగురి, బిజునీశ్వరి, తోరే, కొచ్చిన్, మధురై)
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   15-056-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   27-06-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   27-06-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి
పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ పొడిగింపు 22-06-2023 03-07-2023

టెండర్ పేరు: నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   01-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   03-07-2023 (3:00 P.M.)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   03-07-2023 (3:30 P.M.).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:info@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్ పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్ పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

పదహారు స్థానాల్లో బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్ టెండర్ 15-06-2023 22-06-2023

టెండర్ పేరు: పదహారు స్థానాల్లో (ఆగ్రా, పాట్నా, డెహ్రాడూన్, గోరఖ్‌పూర్, చండీగఢ్, వారణాసి, లూధియానా, వడోదర, రాంచీ, సిలిబనీశ్వరీ, సిలిగురి, సిలిగురి, బిజునీశ్వరి, తోరే, కొచ్చిన్, మధురై)
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   15-056-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   22-06-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   22-06-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ పొడిగింపు 14-06-2023 20-06-2023

టెండర్ పేరు: నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   01-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   20-06-2023 (3:00 P.M.)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   20-06-2023 (3:30 P.M.).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:info@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్ పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్ పొడిగింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ టెండర్ 01-06-2023 12-06-2023

టెండర్ పేరు: నిక్సీ యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల చెన్నైలో పాయింట్ టు పాయింట్ డార్క్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   01-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   12-06-2023 (3:00 P.M.)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   12-06-2023 (3:30 P.M.).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:info@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

100 GIG యొక్క SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన (తయారు: ఆల్కాటెల్) టెండర్ 01-06-2023 08-06-2023

టెండర్ పేరు: 100 GIG యొక్క SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన (తయారు: ఆల్కాటెల్)
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   01-06-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   08-06-2023 (3:00 P.M.)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   08-06-2023 (3:30 P.M.).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:info@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TN-SDC మరియు తెలంగాణ SDC వద్ద P2P కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్ టెండర్ 19-05-2023 23-05-2023

టెండర్ పేరు: TN-SDC మరియు తెలంగాణ SDC వద్ద P2P కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   19-05-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   23-05-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   23-05-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ఎనిమిది స్థానాల్లో (సేలం, పూణే, వైజాగ్, దుర్గాపూర్, బుర్ద్వాన్, వాసాయి, కాన్పూర్ మరియు అహ్మదాబాద్) బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్‌కు సంబంధించి టెండర్ టెండర్ 19-05-2023 24-05-2023

టెండర్ పేరు: ఎనిమిది స్థానాల్లో (సేలం, పూణే, వైజాగ్, దుర్గాపూర్, బుర్ద్వాన్, వాసాయి, కాన్పూర్ మరియు అహ్మదాబాద్) బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్‌కు సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   19-05-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   24-05-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   24-05-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్: nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి టెండర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI CSR కోసం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సమర్ధవంతమైన ఏజెన్సీలు/ట్రస్టులు/నమోదిత సంఘాలు మరియు సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న NGOల నుండి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానిస్తుంది.పొడిగింపు 19-05-2023 31-05-2023

టెండర్ పేరు: NIXI CSR కోసం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సమర్ధవంతమైన ఏజెన్సీలు/ట్రస్టులు/నమోదిత సంఘాలు మరియు సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న NGOల నుండి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానిస్తుంది.
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   02-05-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   31-05-2023 (3.00 PM)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ ప్రతిపాదన యొక్క భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000

నోటీసు
నోటీసు

దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXIలో నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం యొక్క పొడిగింపు పొడిగింపు 18-05-2023 24-05-2023

టెండర్ పేరు: దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXIలో నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడం యొక్క పొడిగింపు
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   24-05-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   24-05-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి ప్రీ-బిడ్ ప్రశ్నల ప్రత్యుత్తరాలను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

NIXI మరియు CEO NIXI యొక్క సోషల్ మీడియా నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్. టెండర్ పొడిగింపు 18-05-2023 22-05-2023

టెండర్ పేరు: నిక్సీ మరియు CEO నిక్సీ యొక్క సోషల్ మీడియా నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   22-05-2023 (11:00 Hours)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXIలో నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి టెండర్ యొక్క ప్రీ-బిడ్ సూచనల సమీక్ష ప్రీ-బిడ్ 12-05-2023

టెండర్ పేరు: దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXI వద్ద నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   04-05-2023
ప్రీ బిడ్ సమావేశం    10-05-2023 (3:00 P.M)
బిడ్ స్పష్టీకరణ    12-05-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   18-05-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   18-05-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

దయచేసి ప్రీ-బిడ్ ప్రశ్నల ప్రత్యుత్తరాలను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
ప్రీ-బిడ్ సమీక్షను డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI మరియు CEO NIXI యొక్క సోషల్ మీడియా నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్. టెండర్ 09-05-2023 18-05-2023

టెండర్ పేరు: నిక్సీ మరియు CEO నిక్సీ యొక్క సోషల్ మీడియా నిర్వహణకు సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   09-05-2023
ప్రీ-బిడ్ క్లారిఫికేషన్ ఇమెయిల్ ద్వారా అందుకుంది (shubham@nixi.in; nitin.jolly@nixi.in; piyush.sharma@nixi.in)    12-05-2023 (17:00 Hours)
బిడ్ స్పష్టీకరణ    15-05-2023 (17:00 Hours)
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   18-05-2023 (11:00 Hours)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   18-05-2023, (11:00 Hours)
సాంకేతిక ప్రదర్శన:   19-05-2023, (12:00 to 3:00pm)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXIలో నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి టెండర్ టెండర్ 04-05-2023 18-05-2023

టెండర్ పేరు: దాని 75 నెట్‌వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కోసం NIXI వద్ద నెట్‌వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ:   04-05-2023
ప్రీ బిడ్ సమావేశం    10-05-2023 (3:00 P.M)
బిడ్ స్పష్టీకరణ    12-05-2023
బిడ్ సమర్పణ చివరి తేదీ/సమయం:   18-05-2023 (3.00 PM)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం:   18-05-2023 (3.30 PM).
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI కాంపిటెంట్ ఏజెన్సీలు/ట్రస్టులు/నమోదిత సంఘాలు మరియు పనిచేస్తున్న NGOల నుండి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానిస్తుంది
CSR కార్యకలాపాల కోసం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సమాజ సంక్షేమం ఆహ్వానించండి
02-05-2023 12-05-2023

NIXI CSR కార్యకలాపాల కోసం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న సమర్థ ఏజెన్సీలు/ ట్రస్టులు/ రిజిస్టర్డ్ సొసైటీలు మరియు NGOల నుండి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానిస్తుంది.
వర్గం: ఆహ్వానించండి
ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 02-05-2023
ప్రతిపాదన సమర్పణకు చివరి తేదీ 12-05-2023
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ ప్రతిపాదన యొక్క భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202007


డౌన్¬లోడ్ చేయండి 

రాయ్‌పూర్ మరియు కోల్‌కతాలో బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్‌కు సంబంధించి టెండర్ టెండర్ 01-05-2023 08-05-2023

టెండర్ పేరు: రాయ్‌పూర్ మరియు కోల్‌కతాలో బ్యాండ్‌విడ్త్ అప్‌గ్రేడేషన్‌కు సంబంధించి టెండర్
వర్గం: టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 01-05-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 08-05-2023 (15:00 గంటలు)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 08-05-2023 (15:30 గంటలు)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా soumen@nixi.inని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

“ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం” కోసం కాలక్రమాల పొడిగింపు. టెండర్ సంఖ్య: Cca/02(1)-2023-nixiకొరిజెండమ్ 19-04-2023 27-04-2023

టెండర్ పేరు: టెండర్ నంబర్‌కు వ్యతిరేకంగా స్వీకరించిన ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు: Cca/02(1)-2023-nixi తేదీ 22-03-2023

  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 27-04-2023 @15:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 27-04-2023 @15:30Hrs
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

టెండర్ నంబర్‌కు వ్యతిరేకంగా స్వీకరించిన ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు: Cca/02(1)-2023-nixi తేదీ 22-03-2023కొరిజెండమ్ 19-04-2023 24-04-2023

టెండర్ పేరు: టెండర్ నంబర్‌కు వ్యతిరేకంగా స్వీకరించిన ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు: Cca/02(1)-2023-nixi తేదీ 22-03-2023

  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 24-04-2023 @15:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 24-04-2023 @15:30Hrs
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

“ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం & ముగింపు తేదీ/సమయం” కోసం కాలక్రమాల పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 19-04-2023 24-04-2023

టెండర్ పేరు: “ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం & ముగింపు తేదీ/సమయం” కోసం కాలక్రమాల పొడిగింపు

  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 24-04-2023 @15:00Hrs
  • సవరించిన ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 24-04-2023 @15:30Hrs
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

100 GIG యొక్క SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన (తయారు: ఆల్కాటెల్)టెండర్ 10-04-2023 17-04-2023

టెండర్ పేరు: 100 GIG యొక్క SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన (తయారు: ఆల్కాటెల్)
ప్రచురించిన తేదీ:   10-04-2023
ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం:   17-04-203@ 15:00 hrs.
ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం:   17-04-2023@ 15:30 hrs.
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (NIXI)

9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్,
148, బరాఖంబ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ-110 001
ఫోన్:+91-11-48202000
ఇమెయిల్:nixi@nixi.in
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సంప్రదించవచ్చు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ – అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా, "సౌమెన్ భౌమిక్" soumen@nixi.in సమావేశానికి ముందు

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI వద్ద SSL CA సెటప్‌తో పాటు CCA SSL రూట్ సెటప్ యొక్క హార్డ్‌వేర్ & సాఫ్ట్‌వేర్ సెటప్ కోసం ప్రతిపాదన (RFP) కోసం అభ్యర్థననోటీసు 03-04-2023 -

3 ఏప్రిల్ 2023న మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు ప్రీ-బిడ్ సమావేశానికి సంబంధించిన సమాచారం.
విషయం: 3 ఏప్రిల్ 2023న మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు ప్రీ-బిడ్ సమావేశానికి సంబంధించిన సమాచారం.
పైన పేర్కొన్న వాటికి సంబంధించి RFP నం.: CCA/02(1)-2023-NIXI 22-03-2023న విడుదల చేయబడింది. CEO, NIXI ఆమోదంతో, క్రింద ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం షెడ్యూల్ చేయబడింది:
తేదీ:   03-04-2023, (సోమవారం)
సమయం:   3.00 pm - నుండి
వేదిక:   రూమ్ నెం
ఎలక్ట్రానిక్స్ నికేతన్,
6 CGO కాంప్లెక్స్,
న్యూఢిల్లీ - 110 003.
కో-ఆర్డినేషన్ సంప్రదించండి: శ్రీ విజయ్ సింగ్, 011-2430 1753

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

NIXI వద్ద SSL CA సెటప్‌తో పాటు CCA SSL రూట్ సెటప్ యొక్క హార్డ్‌వేర్ & సాఫ్ట్‌వేర్ సెటప్ కోసం ప్రతిపాదన (RFP) కోసం అభ్యర్థనRFP 22-03-2023 29-03-2023

టెండర్ సంఖ్య: CCA/02(1)-2023-NIXI
ప్రచురించబడిన తేదీ : 22-03-2023
స్పష్టీకరణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం :23-03-2023
స్పష్టీకరణ ముగింపు తేదీ/సమయం : 29-03-2023
ప్రీ-బిడ్ సమావేశం : 03-04-2023
RFPలో స్పష్టీకరణ అప్‌లోడ్ & సవరణ, (ఏదైనా ఉంటే): 10-04-2023 (తాత్కాలికంగా)
ప్రతిపాదన సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ/సమయం: 12-04-2023@ 10:00 గంటలు.
ప్రతిపాదన సమర్పణ ముగింపు తేదీ/సమయం: 18-04-203@ 15:00 గంటలు.
ప్రతిపాదన ప్రారంభ తేదీ/సమయం : 18-04-2023@ 15:30 గంటలు.
ప్రతిపాదన చెల్లుబాటు: సమర్పించిన గడువు తేదీ నుండి 75 రోజులు
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

RFPని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

DWDM మరియు SFP మాడ్యూళ్లకు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 07-03-2023 14-03-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : DWDM మరియు SFP మాడ్యూల్స్‌కు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు
వర్గం: టెండర్
పై టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 06-03-2023 అని సమాచారం. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించడం కోసం పేర్కొన్న టెండర్‌ను సమర్పించే చివరి తేదీని 14-03-2023 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 14-03-2023 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 28-02-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

DWDM మరియు SFP మాడ్యూల్స్‌కు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి కొరిజెండమ్కొరిజెండమ్ 01-03-2023 06-03-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : DWDM మరియు SFP మాడ్యూల్స్‌కు సంబంధించి టెండర్‌ను సమర్పించడానికి కొరిజెండమ్
వర్గం: టెండర్
అసలు ప్రకారం సమర్పణకు చివరి తేదీ 14-03-2023 అని సమాచారం
నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు చివరి తేదీని ముందస్తుగా నిర్ణయించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది
06-03-2023 వరకు పేర్కొన్న టెండర్ యొక్క సమర్పణ.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను సమర్పించమని ప్రోత్సహిస్తారు
06-03-2023 (11:00 AM) సానుకూలంగా. వివరాల కోసం, దయచేసి అసలు టెండర్‌ను చూడండి
28-02-2023న తేలింది.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

DWDM మరియు SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన టెండర్ 28-02-2023 14-03-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : DWDM మరియు SFP మాడ్యూల్స్ సరఫరా కోసం ప్రతిపాదన
వర్గం: టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 28-02-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 14-03-2023 (15:00 గంటలు)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 14-03-2023 (15:30 గంటలు)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా soumen@nixi.inని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

బహుళ నగరాల్లో NIXI నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ టెండర్ 23-02-2023 09-03-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : బహుళ నగరాల్లో NIXI నోడ్‌ల అమలులో కార్యాచరణ మద్దతు కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్
వర్గం: టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 23-02-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 09-03-2023 (15:00 గంటలు)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం: 09-03-2023 (15:30 గంటలు)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా soumen@nixi.inని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీటెండర్ 21-02-2023 27-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ
వర్గం: టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 21-02-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 27-02-2023 (15:00 గంటలు)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం 27-02-2023 (15:30 గంటలు)
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు శ్రీ సౌమెన్ భౌమిక్ - అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టెక్నికల్) ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 లేదా అతని ఇ-మెయిల్ ద్వారా soumen@nixi.inని సంప్రదించవచ్చు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ముంబై ప్రాంతం కోసం P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి కొరిజెండమ్కొరిజెండమ్ 21-02-2023 27-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : ముంబై ప్రాంతం కోసం P2P కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి కొరిజెండమ్
అసలు నోటిఫికేషన్ ప్రకారం సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 03-03-2023 అని సమాచారం. పేర్కొన్న టెండర్‌ను సమర్పించే చివరి తేదీని 27-02-2023 వరకు ముందస్తుగా నిర్ణయించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 27-02-2023 (3:00 PM)లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 17-02-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

IPDR సొల్యూషన్స్ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి పొడిగింపు కమ్ కొరిజెండమ్ కోసం నోటీసుకొరిజెండమ్ 21-02-2023 23-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : IPDR సొల్యూషన్స్ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి పొడిగింపు కమ్ కొరిజెండమ్ కోసం నోటీసు
ఆసక్తిగల పార్టీల నుండి మేము కొన్ని ప్రశ్నలను స్వీకరించాము. దీనికి సంబంధించి, కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించడానికి కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆమోదంతో పై టెండర్‌ను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 16-02-2023, ఇప్పుడు 23-02-2023 వరకు పొడిగించబడిందని సమాచారం. ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందన దీనితో అనుబంధించబడింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని తమ బిడ్‌ను 23-02-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00)లోగా సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 27-01-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

చెన్నై, ముంబై మరియు ఢిల్లీ స్థానాల్లో PCH DNS సర్వర్ కోసం సోర్సింగ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్‌విడ్త్‌కు సంబంధించి టెండర్టెండర్ 17-02-2023 27-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : చెన్నై, ముంబై మరియు ఢిల్లీ స్థానాల్లో PCH DNS సర్వర్ కోసం సోర్సింగ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్‌విడ్త్‌కు సంబంధించి టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 17-02-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 27-02-2023 (మధ్యాహ్నం 3.00)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం 27-02-2023 (3.30 PM)
నోడల్ అధికారి: సౌమెన్ భౌమిక్
మెయిల్ ఐడి: soumen@nixi.in
సంభాషణ: 9650986699

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

ముంబై స్థానాలకు P2P కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్టెండర్ 17-02-2023 03-03-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : ముంబై స్థానాలకు P2P కనెక్టివిటీకి సంబంధించి టెండర్
వర్గం: టెండర్
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ : 16-02-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ : 03-03-2023 (మధ్యాహ్నం 3.00)
సాంకేతిక బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం : 03-03-2023 (3.30 PM)
సంప్రదింపు వ్యక్తి: సౌమెన్ భౌమిక్
మెయిల్ ఐడి: soumen@nixi.in
సంభాషణ: 9650986699

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

డార్క్ ఫైబర్ ద్వారా ఢిల్లీ NCR నోడ్ యొక్క ఇంటర్‌కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి కొరిజెండమ్కొరిజెండమ్ 07-02-2023 10-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు: డార్క్ ఫైబర్ ద్వారా ఢిల్లీ NCR నోడ్ యొక్క ఇంటర్‌కనెక్టివిటీ కోసం టెండర్‌కు సంబంధించి కొరిజెండమ్
వర్గం: కొరిజెండమ్
పై టెండర్ 27-01-2023న విడుదల చేయబడింది, దీని సమర్పణ చివరి తేదీ 07-02-2023. ఎన్‌ఎల్‌డి లైసెన్స్ తప్పనిసరి కాదని సమాచారం. అయితే, బిడ్డర్ తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన IP 1 లైసెన్స్‌ని కలిగి ఉండాలి. టెండర్‌ను సమర్పించే చివరి తేదీ ఇప్పుడు 10-02-2023 వరకు పొడిగించబడింది. అన్ని భావి పార్టీలు తమ బిడ్‌ను 10-02-2023 (3:00 PM) లోపు సానుకూలంగా సమర్పించాలి.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 16-02-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00) వరకు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 27-01-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

IPDR సొల్యూషన్‌కు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 06-02-2023 16-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : IPDR సొల్యూషన్‌కు సంబంధించి టెండర్ సమర్పణ పొడిగింపు
వర్గం: కొరిజెండమ్
పై టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 06-02-2023 అని సమాచారం. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించడం కోసం పేర్కొన్న టెండర్‌ను సమర్పించే చివరి తేదీని 16-02-2023 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 16-02-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00) వరకు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 27-01-2023న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ను చూడండి.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT సమర్పణ పొడిగింపుకొరిజెండమ్ 03-02-2023 13-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : TSP ఎంపికకు సంబంధించి నిట్ సమర్పణ పొడిగింపు"
వర్గం: కొరిజెండమ్
పదే పదే పొడిగింపులు ఇచ్చిన తర్వాత పైన పేర్కొన్న టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 02-02-2023 అని సమాచారం. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించడానికి పేర్కొన్న NIT సమర్పణ చివరి తేదీని 13-02-2023 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 13-02-2023 (PM 3:00 PM)లోపు తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 17-11-2022న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ని అనుసరించి, కొరిజెండమ్‌లను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం IT ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు నంబర్ 4 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 02-02-2023 13-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు నంబర్ 4 టెండర్ డాక్యుమెంట్"
వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం: 13/02/2023 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 13/02/2023 (11 AM)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

IPDR సొల్యూషన్ అందించడానికి సంబంధించి టెండర్టెండర్ 27-01-2023 06-02-2023

బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ 27-01-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 06-02-2023 (15:00 గంటలు)
టెక్నికల్ బిడ్ తెరవడం మరియు మూల్యాంకనం 06-02-2023 (15:30 గంటలు)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI యొక్క రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ డార్క్ ఫైబర్టెండర్ 27-01-2023 07-02-2023

టెండర్ పేరు: "పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ డార్క్ ఫైబర్ ఆఫ్ రాబోయే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ నిక్సీ"
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం: 07/02/2023 (03:00 PM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ: 07/02/2023, (03:30 PM)
NIXI వైపు నుండి కాంట్రాక్టు అధికారులు: అన్ని లింక్‌ల కోసం: రోహిత్ కుమార్ – 7053390190, rohit.kumar@nixi.in
ఏదైనా సందేహం ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు ఇ-మెయిల్, soumen@nixi.in ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 5కొరిజెండమ్ 17-01-2023 02-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 5
వర్గం : కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం: 02ND FEB 2023 (11am)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 02ND FEB 2023 (ఉదయం 11)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 3కొరిజెండమ్ 17-01-2023 02-02-2023

కొరిజెండమ్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 3
వర్గం : కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం: 02ND FEB 2023 (11am)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 02ND FEB 2023 (ఉదయం 11)
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపిక కోసం NITకి సంబంధించి పొడిగింపు కోసం నోటీసుటెండర్ 17-01-2023 02-02-2023

పైన పేర్కొన్న టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 05-01-2023, ఇది 16-01-2023 వరకు పొడిగించబడిందని సమాచారం. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించడానికి పేర్కొన్న NIT సమర్పణ చివరి తేదీని 02-02-2023 వరకు పొడిగించాలని ఇప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, తమ బిడ్‌ను 02-02-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00) వరకు సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 17-11-2022న తేలిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ని అనుసరించి కొరిజెండమ్‌లను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI తన INDRP పాలసీ ప్రకారం డొమైన్ వివాద కేసులను విచారించడానికి మరియు నిర్ణయించడానికి 4 మధ్యవర్తుల ఎంప్యానెల్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించడానికి సంతోషిస్తోంది.నోటీసు 12-01-2023 -

NIXI తన INDRP పాలసీ ప్రకారం డొమైన్ వివాద కేసులను విచారించడానికి మరియు నిర్ణయించడానికి 4 మధ్యవర్తుల ఎంప్యానెల్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించడానికి సంతోషిస్తోంది. దరఖాస్తుదారులు ఇక్కడ జతపరచబడిన మధ్యవర్తి ఎంపానెల్‌మెంట్ పాలసీలో సూచించిన ప్రమాణాలకు అర్హత సాధించాలి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000

డౌన్‌లోడ్ నోటీసు 

అగర్తలాలో త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం IT మౌలిక సదుపాయాల కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 2 టెండర్ డాక్యుమెంట్కొరిజెండమ్ 09-01-2023 17-01-2023

కొరిజెండమ్ పేరు: అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం ఐటి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కొరిజెండమ్ నంబర్ 2 టెండర్ డాక్యుమెంట్
వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:17/1/2023 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 17/1/2023, 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 4కొరిజెండమ్ 09-01-2023 17-01-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 4
వర్గం : కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:17/01/2023 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 17/01/2023, 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT సమర్పణ పొడిగింపుటెండర్ 05-01-2023 16-01-2023

TSP ఎంపికకు సంబంధించి NIT సమర్పణ పొడిగింపు
పై టెండర్ సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 05-01-2023 అని తెలియజేయబడింది. కాబోయే బిడ్డర్‌లకు అవకాశం కల్పించేందుకు ఈ ఎన్‌ఐటీని సమర్పించే తేదీని మరో పది రోజులు పొడిగించాలని కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయించింది.
అన్ని పార్టీలు టెండర్ విచారణలో పాల్గొని, 16-01-2023 (మధ్యాహ్నం 3:00)లోగా తమ బిడ్‌ను సానుకూలంగా సమర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తారు. వివరాల కోసం, దయచేసి 17-11-2022న జరిగిన ఒరిజినల్ టెండర్‌ని అనుసరించి, కొరిజెండమ్‌లను చూడండి.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

టెండర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

NIXI కోసం ఎంగేజింగ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి NIQNIQ 03-01-2023 12-01-2023

NIXI, న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎంగేజింగ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ మరియు అవసరమైన సేవలను అందించడం కోసం కొటేషన్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి (అవసరమైనప్పుడు & అవసరమైనప్పుడు).
బిడ్ సమర్పణ ప్రారంభ తేదీ: 03-01-2023
బిడ్ సమర్పణకు చివరి తేదీ 12-01-2023 (15.00 HRS)
దిగువ పేర్కొన్న చిరునామాలో మీ బిడ్‌ల భౌతిక కాపీని సమర్పించవలసిందిగా మీరు అభ్యర్థించబడ్డారు.
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు మీటింగ్‌కు ముందు Ms. షీజా సురేష్ (EA అడ్మిన్), అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఫోన్ నంబర్ +91-11-48202000 ద్వారా లేదా అతని ఇ-మెయిల్, Sheeja@nixi.in ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

NIQని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ 3కొరిజెండమ్ 03-01-2023 09-01-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : “అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ 3”
వర్గం : కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:09/01/2023 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 09/01/2023, 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి 

అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 2కొరిజెండమ్ 02-01-2023 09-01-2023

కొరిజెండమ్ పేరు : అగర్తలాలోని త్రిపుర స్టేట్ డేటా సెంటర్ కోసం నాన్-ఐటి-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ RFP కోసం టెండర్ యొక్క కొరిజెండమ్ కమ్ నోటీసు 2
వర్గం: కొరిజెండమ్
బిడ్ సమర్పణ ముగింపు తేదీ & సమయం:09/01/2023 (11 AM)
బిడ్ తెరవడం & మూల్యాంకనం ప్రారంభ తేదీ & సమయం: సాంకేతిక బిడ్ ప్రారంభ తేదీ 09/01/2023, 4 PM
నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా
9వ అంతస్తు, B-వింగ్, స్టేట్స్‌మన్ హౌస్, 148, బరాఖంభ రోడ్,
న్యూఢిల్లీ- 110001
Tel. : +91-11-48202000
ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సమావేశానికి ముందు pdns@nixi.in అనే ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.

కొరిజెండమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి