బధ్రపరచబడింది

S. నం. శీర్షిక పోస్ట్ తేదీ ఆఖరి తేది
1

రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్- కన్సల్టెంట్స్

17-11-2022

25-11-2022

2

మేనేజర్- మార్కెటింగ్ లేదా/మరియు వ్యాపార అభివృద్ధి

16-11-2022

22-11-2022

3

ఆర్థికంగా అత్యుత్తమమైనది

03-11-2022

08-11-2022

4

డేటా క్రంచింగ్‌లో నిపుణులు

02-11-2022

07-11-2022

5

కంటెంట్ డెలివరీ నెట్‌వర్క్ (CDN)ని పొందేందుకు భాగస్వామి అవసరం

19-10-2022

25-10-2022

6

మేనేజర్ (మార్కెటింగ్) కోసం ఇంటర్వ్యూలు

30-09-2022

04-10-2022

7

బిజినెస్ మేనేజర్-NIXI-CSC కోసం ఇంటర్వ్యూలు

30-09-2022

04-10-2022

8

మేనేజర్ (టెక్నికల్) కోసం ఇంటర్వ్యూలు

30-09-2022

04-10-2022

9

ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్- నోడ్ గౌహతి & హైదరాబాద్

02-06-2022

12-06-2022

10

ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్-ccTLD

02-06-2022

12-06-2022

11

ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్-IXP

02-06-2022

12-06-2022

12

జనరల్ మేనేజర్-ప్రాజెక్ట్

02-06-2022

12-06-2022

13

ఇంటర్న్స్-BD, మార్కెటింగ్ , ఇంటర్నల్ ఎక్స్ఛేంజ్

02-06-2022

12-06-2022

14

మేనేజర్-మార్కెటింగ్

02-06-2022

12-06-2022

15

రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్-కన్సల్టెంట్

02-06-2022

12-06-2022